Vietnam - TheMemoryOfaGoldfish
At sea off Na Trang, Vietnam

At sea off Na Trang, Vietnam